nedjelja, 22. lipnja 2014.

Sms kratice i akronimi

AFAIK as far as I know koliko ja znam (ako niste sigurni u tvrdnju koju iznosite nakon ove kratice)
ASAP as soon as possible čim bude moguće
BTW by the way usput, inače
CID consider it done smatraj to učinjenim
CU see you vidimo se...
EOD end of discussion kraj rasprave (kad želite reći da nećete odgovarati na daljnje poruke o određenoj temi)
FOAD fuck off and die odjebi i umri
FU fuck you jebi se
FYI for your information za tvoju informaciju
GAL Get a life! nađi si život (kad želite poručiti primatelju poruke da se ostavi svog hobija/zanimacije i da se posveti važnijim stvarima u životu, najčešće ironično)
IANAL I am not a lawyer ja nisam pravnik (ako niste sigurni da je vaša tvrdnja pravno utemeljena)
IIRC if I recall correctly ako se dobro sjećam
IMHO in my humble opinion po mom skromnom mišljenju (ako niste potpuno sigurni u tvrdnju koju iznosite nakon ove kratice)
IMNSHO in my not so humble opinion po mom ne tako skromnom mišljenju (ako jeste potpuno sigurni u tvrdnju koju iznosite nakon ove kratice)
IMO in my opinion po mom mišljenju
IRL in real life u stvarnom životu (izvan virtualnog svijeta kompjutora, Interneta, mobitela...)
LOL laughing out loud smijem se naglas (kad želite izraziti da je poruka koju ste primili duhovita)
NHF no hard feelings nemoj se naljutiti (kad iznosite neku ironičnu primjedbu, a ne želite da se primatelj uvrijedi)
NS no shit ne sereš? ili ne serem (u upitnom obliku znači "Zar zaista?", a u izjavnom znači "Zaista!", koristi se kod tvrdnji u koje je teško povjerovati)
PLZ please molim te
ROTFL rolling on the floor laughing valjam se po podu od smijeha (kad želite izraziti da je poruka koju ste primili duhovita, ima jače značenje od LOL)
ROTFLMAO rolling on the floor laughing my ass off (kad želite izraziti da je poruka koju ste primili duhovita, ima jače značenje od ROTFL)
RTFM read the fucking manual pročitaj jebeni priručnik (kad netko postavlja pitanje koje je objašnjeno u priručniku koji dolazi uz mobitel ili o čemu je već pitanje)
THX thanks hvala

AMR ako me razumiješ hrvatska verzija engleskog IYKWIM - if you know what I mean
BMK boli me ku*rac nije me briga za to
PKS pun ku*ac smajlića pojačano značenje smajlija :-)
SAJB sorry ako je bilo kada niste sigurni da li je primatelj već dobio vic koji šaljete